Hem
Stadgar
Föreningar
Styrelse
Nyheter
Kontakt
Årsmöte
Riksstämma

Välkommen till Sektionen för Medicinsk Psykologi

Inom sektionen för medicinsk psykologi samverkar flera föreningar som från olika utgångspunkter arbetar för de psykologiska perspektiven inom medicinen och hälso- och sjukvården. Syftet är att främja den vetenskapliga utveckling mot en helhetssyn på människan och att arbeta för tillämpningen av detta synsätt i det kliniska arbetet, i utbildning och forskning.

Medlem i sektionen blir man genom medlemsskap i någon av de ingående föreningarna.