Hem
Stadgar
Föreningar
Styrelse
Nyheter
Kontakt
Årsmöte
Riksstämma

Rikstämma

Årets Medicinska riksstämma äger rum den 5 - 6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre.
Förslag till symposier eller gästföreläsare insänds till Henry Jablonski, drhjab@gmail.com, senast 7 mars 2014.